thông tin liên hệ
-

-

Mrs Ánh Loan
Phụ Trách KD
0963.154.875 - 0246.253.2013

NHỮNG SẢN PHẨM NỔI BẬT

Khuôn bế chất da
Khuôn bế chất da
Khuôn định hình
Khuôn định hình
Khuôn bế hộp
Khuôn bế hộp
Khuôn tem
Khuôn tem
Linh kiện
Linh kiện
Khuôn ép nhũ
Khuôn ép nhũ

MÁY VÀ THIẾT BỊ